Konsultacje w ramach poprawy kontaktu psa z właścicielem

W naszej ofercie są również dostępne konsultacje poprawiające kontakt z psem. Konsultacje mają na celu zidentyfikowanie problemu, poznanie jego źródeł oraz niwelowanie.
Ostateczne efekty zależeć będą wyłącznie od państwa chęci do współpracy ze zwierzęciem, poznania podstawowych zasad behawioryzmu oraz przystosowania domowników do nowo powstałych zasad.

PROMOCJA

Co 5 wizyta 50% taniej !!!!